Problem att skicka in ansökan

Kan du inte skicka in en ansökan? Kontrollera följande: 

Har du rätt roll i IdrottOnline?  

Endast personer med rollen ordförande, kassör eller Idrottsmedel firmatecknare kan skicka in en ansökan. Om du har nyligen har fått en av dessa roller så kan du behöva logga ut och logga in igen för att ändringen ska slå igenom. 

För hur du lägger till dessa roller, se denna manual: 

Uppdatera styrelsen : Riksidrottsförbundet (freshdesk.com) 

Har ni angett ordförande och kassör? 

Ordförande och kassör måste vara angivna i IdrottOnline och de måste ha en giltig e-postadress registrerad under Kontakt.  

För hur du redigerar en person, se denna manual: 

Redigera medlem : Riksidrottsförbundet (freshdesk.com) 

Saknar föreningen angivet plus- eller bankgiro? 

Ta kontakt med LOK-stödsgruppen så hjälper de er att registrera plus- eller bankgiro. 

https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod 

Har du ytterligare frågor, kontakta:
support@idrottonline.se
08 - 699 61 50 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.