Redigera utbildning

1. Logga in i IdrottOnline via https://login.idrottonline.se/

2. Klicka på Utbildning i toppmenyn. 

3. Klicka på Utbildningar i vänstermenyn. 

4. Öppna den utbildning du vill redigera genom att klicka på knappen Öppna bredvid utbildningen.

Redigera information 

1. Under fliken Information kan du ändra uppgifter såsom utbildningsinriktning, studieplan, beskrivning, idrott och planerade tillfällen och planerade timmar.  

2. För att lägga till ett tillfälle klicka på Lägg till tillfälle

3. Fyll i uppgifterna som efterfrågas och klicka på Spara

4. För att ta bort ett tillfälle markera tillfället och klickar på Ta bort

5. Det går inte att ändra startdatum, slutdatum, SISU-kontakt eller arrangör men du kan ändra eller lägga till utbildare under fliken Anmälda, se nedan.  

6. Klicka på Spara.

Redigera anmälda 

1. Under fliken Anmälda kan du lägga till och ta bort personer, lägga till utbildare och skicka ut meddelande.  

2. För att lägga till en medlem, sök efter personen i fältet Person.  

3. Välj personen eller personerna och klicka på Lägg till.  

4. För att lägga till alla medlemmar i en grupp, sök efter gruppen i fältet Grupp.  

5. Välj gruppen eller grupperna och klicka på Lägg till. 

6. Om personen inte finns i medlemsregistret sedan tidigare klicka på knappen Skapa ny person för att lägga till personen i medlemsregistret och som deltagare på utbildningen. 

7. Fyll i uppgifterna som efterfrågas och klicka på Spara.

8. För att lägga till eller ta bort utbildare bocka i eller ur rutan Utbildare

9. För att ta bort en person bocka i rutan till vänster om personens namn och klicka på Ta bort.


10. Efter ändringar, klicka på Spara.  

11. För att skicka meddelande till deltagarna klicka på knappen Meddelande.  

12. Välj att skicka meddelande till utbildare, deltagare eller valda*. 

13. Klicka på Skicka

*Väljer du Valda behöver du markera de personer du vill skicka meddelandet till genom att bocka i rutan till vänster om personens namn.  

14. Du ser mottagarnas e-postadresser i fältet Mottagare

15. För att ta bort en e-postadress, klicka på krysset till vänster om e-postadressen.  

16. För att lägga till en e-postadress, klicka i fältet för Lägg till mottagare, skriv in e-postadressen och klicka på Lägg till.


17. Fyll i ämne och meddelande i respektive fält.  

18. Vill du bifoga en bilaga så gör du det genom att klicka på Välj fil och välj filen från din dator.


19. För att ta bort filen klicka på Ta bort.  

20. För att byta fil klicka på Ändra och välj en ny fil från datorn.


21. När du har gjort dina val klicka på Skicka.

Exportera anmälda till Excel eller PDF 

1. För att exportera en lista över anmälda klicka på knappen Exportera.  

2. Observera att om du endast vill exportera uppgifter om några av de anmälda, markera de personer som du önskar ska finnas med i exportfilen genom att bocka i rutan till vänster om personernas namn. Om ingen person är markerad exporteras samtliga. 

3. Välj om du vill exportera till Excel eller till PDF. 

4. Filen laddas ner till din dator. 

Registrera närvaro och slutför utbildningen 

1. Under fliken Närvaro registrerar du närvaro för utbildningen.  

2. Om någon är frånvarande klicka på den gröna knappen Närvarande så ändras den och blir grå med texten Ej närvarande.  

3. För att spara närvaron klicka på Spara närvaro.  

4. För att slutföra utbildningen klicka på Slutför utbildningen. Detta ska endast göras när utbildningen är helt avslutad.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.