Redigera kalender

1. Logga in i IdrottOnline via https://login.idrottonline.se/

2. Klicka på Aktivitet i toppmenyn. 

3. Klicka på Kalendrar i vänstermenyn. 

4. Klicka på Sök för att söka efter en kalender. 

5. Klicka på kalendernamnet för att öppna den kalender du vill redigera. 

6. Klicka på Redigera till höger på sidan. 

7. På vänster sida kan du ändra namn, beskrivning och idrottskoppling samt ställa in notifieringar.  

8. På höger sida, under Förval för aktiviteter kan du ställa in förvalda aktivitetstyper, grupper och ledare. 

  • Förvald aktivitetstyp innebär att vald aktivitetstyp är förvald när en ny aktivitet skapas i kalendern men aktivitetstypen kan givetvis bytas manuellt.  
  • Förvalda grupper innebär att gruppmedlemmar från vald grupp eller valda grupper automatiskt finns med som deltagare på aktiviteterna. Det går givetvis även att lägga till och ta bort deltagare manuellt från aktiviteterna. Observera att om en ny person läggs till i gruppen så kommer den personen endast med i aktiviteter från och med det datum som denne lades till i gruppen. Om en person tas bort från gruppen så kommer den personen bli borttagen från aktiviteterna som är från och med det datum som denne blev borttagen från gruppen. 
  • Förvalda ledare innebär att vald person eller valda personer läggs till automatiskt i alla aktiviteter och är då markerad som ledare. Det går givetvis även att lägga till och ta bort ledare manuellt från aktiviteterna.  

Du kan även välja om personen som skapar aktiviteten ska vara med i aktiviteten genom att klicka i rutan för Lägg till personen som skapar en aktivitet i aktiviteten samt om aktiviteterna ska närvaroregistreras, klicka då i rutan för Aktiviteter ska närvaroregistreras

9. Klicka på Spara

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.