Skapa kalender

1. Logga in i IdrottOnline via https://login.idrottonline.se/

2. Klicka på Aktivitet i toppmenyn. 

3. Klicka på Kalendrar i vänstermenyn. 

4. Klicka på Skapa aktivitetskalender till höger på sidan. 

5. Under rubriken Allmänt: Obligatoriska fält är markerade med röd stjärna. Ange ett namn och om du vill kan du lägga till en beskrivning och välja den idrott som kalendern ska vara kopplad till. Lämna fältet Idrott tomt om du inte vill att kalendern ska ha en idrottskoppling.  

6. Förval för aktiviteter: Du kan ställa in förvalda aktivitetstyper, grupper och ledare.

  • Förvald aktivitetstyp innebär att vald aktivitetstyp är förvald när en ny aktivitet skapas i kalendern men aktivitetstypen kan givetvis bytas manuellt.  
  • Förvalda grupper innebär att gruppmedlemmar från vald grupp eller valda grupper automatiskt finns med som deltagare på aktiviteterna. Det går givetvis även att lägga till och ta bort deltagare manuellt från aktiviteterna. Observera att om en ny person läggs till i gruppen så kommer den personen endast med i aktiviteter från och med det datum som denne lades till i gruppen. Om en person tas bort från gruppen så kommer den personen bli borttagen från aktiviteterna som är från och med det datum som denne blev borttagen från gruppen. 
  • Förvalda ledare innebär att vald person eller valda personer läggs till automatiskt i alla aktiviteter och är då markerad som ledare. Det går givetvis även att lägga till och ta bort ledare manuellt från aktiviteterna.

 Tips! Skapa en kalender per lag (grupp) och använd förvalsinställningar så underlättas skapandet av aktiviteterna i kalendern - färre steg att fylla i per aktivitet. Mer information om respektive förval nedan.

7. Klicka på Spara 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.