Lägg till deltagare och ledare på aktivitet

1. Logga in i IdrottOnline via https://login.idrottonline.se/

2. Klicka på Aktivitet i toppmenyn. 

3. Klicka på Kalendrar i vänstermenyn. 

4. Klicka på Sök för att söka efter en kalender. 

5. Klicka på kalendernamnet för att öppna en kalender. 

6a Om aktiviteten är skapad sedan tidigare, klicka på aktiviteten för att öppna den och klicka på Redigera.

6b Om aktiviteten inte är skapad sedan tidigare, klicka på knappen Skapa aktivitet.

Obligatoriska fält är markerade med en röd stjärna. Ska aktiviteten närvaroregistreras behöver du även ange Aktivitetens sluttid. Alla aktiviteter är per automatik förvalda att närvaroregistreras. Ska aktiviteten inte närvaroregistreras, bocka ur rutan Aktiviteter ska närvaroregistreras.  

När du har fyllt i fälten, klicka på Spara.

7. När aktiviteten är öppnad eller skapad klicka på rubriken Deltagare

8. Lägg till eller ta bort deltagare och ledare. Om ni använder er av förvalda inställningar för grupper och ledare i kalendern så kommer gruppmedlemmarna och ledarna redan finnas med under denna flik.  

Lägg till deltagare 

Du kan välja att lägga till deltagare manuellt eller via förvalsinställningar som gäller alla aktiviteter i en kalender. 

Förvalda kalenderinställningar  

Genom att skapa en kalender per lag (grupp) och använd förvalsinställningar för kalendern så underlättas skapandet av aktiviteterna i kalendern - färre steg att fylla i per aktivitet. Så här går du tillväga: 

1. Klicka på Redigera i kalendern.  

2. Till höger, under Förval för aktiviteter kan du ställa in förvalda aktivitetstyper, grupper och ledare.  

  • Förvald aktivitetstyp innebär att vald aktivitetstyp är förvald när en ny aktivitet skapas i kalendern men aktivitetstypen kan givetvis bytas manuellt.  
  • Förvalda grupper innebär att gruppmedlemmar från vald grupp eller valda grupper automatiskt finns med som deltagare på aktiviteterna. Det går givetvis även att lägga till och ta bort deltagare manuellt från aktiviteterna. Observera att om en ny person läggs till i gruppen så kommer den personen endast med i aktiviteter från och med det datum som denne lades till i gruppen. Om en person tas bort från gruppen så kommer den personen bli borttagen från aktiviteterna som är från och med det datum som denne blev borttagen från gruppen. 
  • Förvalda ledare innebär att vald person eller valda personer läggs till automatiskt i alla aktiviteter och är då markerad som ledare. Det går givetvis även att lägga till och ta bort ledare manuellt från aktiviteterna. 

Du kan även välja om personen som skapar aktiviteten ska vara med i aktiviteten genom att klicka i rutan för Lägg till personen som skapar en aktivitet i aktiviteten samt om aktiviteterna ska närvaroregistreras, klicka då i rutan för Aktiviteter ska närvaroregistreras. Observera att samtliga aktiviteter i kalendern kommer få dessa förvalda ledare/gruppmedlemmar som deltagare. 

3. Klicka på Spara

Lägg till deltagare manuellt på en aktivitet: 

1. Öppna aktiviteten.

2. Klicka på rubriken Lägg till person.  

3. Person: sök efter en person och klicka på Lägg till. Repetera om du vill lägga till flera personer. 

4. Grupp: sök efter en grupp och klicka på Lägg till så läggs alla medlemmar i en grupp till. Repetera om du vill lägga till flera grupper. 

Ta bort en deltagare 

1. Öppna en aktivitet

2. Klicka på fliken Deltagare.  

3. Markera den person som du vill ta bort från aktiviteten

4. Klicka på knappen Ta bort. 

Markera eller avmarkera en deltagare som ledare  

1. Öppna en aktivitet.

2. Klicka på fliken Deltagare.  

3. Markera eller avmarkera fältet Ledare

Markera eller avmarkera en deltagare som funktionsnedsatt  

1. Öppna en aktivitet.

2. Klicka på fliken Deltagare.  

3. Markera att en deltagare är funktionsnedsatt genom att bocka i rutan vid symbolen för funktionsnedsatt (ikon person i rullstol).


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.