Tilldela åtkomst till Idrottsbrevlådan

När ni har aktiverat en Idrottsbrevlåda så kan fler ges åtkomst. Du som har en administrativ roll i organisationen och i IdrottOnline har åtkomst till Administration (i toppmenyn) / Person (i vänstermenyn) kan tilldela åtkomst. Saknar du åtkomst, kontakta din förenings huvudadministratör. 

Så här går du tillväga för att tilldela åtkomst till er aktiverade Idrottsbrevlåda. 

1. Logga in i IdrottOnline via https://login.idrottonline.se/

2. Klicka på Administration i toppmenyn. 

3. Klicka på Person i vänstermenyn.  

4. Sök efter den person du vill tilldela behörighet till och klicka på namnet för att öppna. 

5. Klicka på Behörigheter och Redigera.

6. Markera vilken behörighet till Idrottsbrevlådan (Kivra) personen ska tilldelas genom att markera rutan och klicka på Välj. Följande alternativ finns: 

  • Kivra: Läs ger behörighet att logga in i organisationens Idrottsbrevlåda och läsa innehåll 
  • Kivra: Läs och hantera ger behörighet att logga in i organisationens Idrottsbrevlåda, läsa innehåll och hantera inställningar.  

7. Klicka på Spara för att verkställa ändringen.  

8. Personen får ett mejl från Kivra med information om sin nya behörighet. 

Idrottsbrevlådan nås via Kivras mobil-app. Logga in i din privata brevlåda och hitta idrottsbrevlådan i menyn. 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.