Kontrollera/Uppdatera Firmatecknarregler

Idrottsbrevlådan är en digital brevlåda framtagen av Riksidrottsförbundet i samarbete med Kivra.  

Idrottsbrevlådan aktiveras i IdrottOnline. Aktiveringen kan endast utföras av den som är angiven som organisationens behöriga firmatecknare och har rollen klubbadministratör eller huvudadministratör i IdrottOnline. Personen måste även ha en privat brevlåda hos Kivra för att kunna komma åt innehållet i Idrottsbrevlådan. Instruktioner för att skapa ett privatkonto hos Kivra hittar du här.   

Innan ni väljer att aktivera Idrottsbrevlådan för er organisation är det viktigt att ni kontrollerar era inställningar för behöriga firmatecknare i IdrottOnline: 

1. Logga in i IdrottOnline via https://login.idrottonline.se/ 

2. Klicka på Administration i toppmenyn. 

3. Klicka på Föreningsinfo/Organisationsinfo i vänstermenyn. 

4. Klicka på rubriken Behörig firmatecknare – Organisation 

5. Kontrollera att din organisations firmatecknarregler stämmer överens med organisationens stadgar. Om uppgifterna inte stämmer, uppdatera genom att markera ett av de tre alternativen gällande firmateckningsrätten. Det finns tre alternativ:

Firmateckningsrätten är delegerad enligt organisationens stadgar av styrelsen till två styrelseledamöter gemensamt (Vilka som helst). Detta alternativ innebär att samtliga i styrelsen med någon av följande roller tilldelade till sig har firmateckningsrätt: Ordförande, Kassör, Sekreterare, Vice Ordförande eller Ledamot. Vid aktivering av Idrottsbrevlådan krävs två signaturer av valfria styrelsemedlemmar. 

Firmateckningsrätten är delegerad enligt organisationens stadgar av styrelsen till två styrelseledamöter (Namngivna). Vid detta alternativ ange, via rullistan över styrelseledamöter, två bestämda styrelseledamöter som har firmateckningsrätt i organisationen. Vid aktivering av Idrottsbrevlådan krävs det att båda dessa angivna styrelseledamöter signerar. 

Firmateckningsrätten är delegerad enligt organisationens stadgar av styrelsen till en eller flera särskilt utsedda personer. Vid detta alternativ, ange en eller flera särskilt utsedda personer som har firmateckningsrätt i organisationen enligt organisationens stadgar. Det går antingen att lägga till en extern person och ange personuppgifter manuellt eller, om personen är medlem i föreningen, så kan ni välja att lägga till denne från medlemsregistret.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.