Skapa och skicka in årsrapport

För att skapa en årsrapport så måste du vara inloggad som huvudadministratör eller klubbadministratör. Så här går du tillväga: 

1. Logga in i IdrottOnline via https://login.idrottonline.se/ och säkerställ att du är inloggad i en sektion och inte i förening. 

2. Klicka på Administration i toppmenyn. 

3. Klicka på Årsrapporter i vänstermenyn. 

4. Klicka på Skapa rapport. Om det inte går, se information om felmeddelanden längre ner i denna manual. 

5. Rapporten visas och räknar in alla medlemmar som står markerade som aktiv i idrotten och visar medlemsantal, ledarantal och övrig information. 

6. Besvara eventuella frågor. De frågor som är markerade med en röd stjärna är obligatoriska.  


7. Om medlemsantal, ledarantal eller annan information är felaktig eller saknas, avbryt och uppdatera medlemsregistret. Skapa därefter föreningsrapporten på nytt. Om medlemsregistret är uppdaterat men felaktiga siffror visas i rapporten så kan du manuellt ändra siffrorna. Klicka då i fältet du vill ändra och skriv in siffrorna. 

 8. När du har fyllt i rapporten kan du välja att skicka den till specialidrottsförbundet genom att klicka på Skicka till SF eller spara den för att skicka in den senare. För att spara rapporten klicka på Spara

9. Längre ner på sidan ser du tidigare inskickade och sparade rapporter.  

10. Om du vill öppna en inskickad eller sparad rapport, klicka på rapportens namn. 

Skäl till varför det inte går att skapa en rapport 

Du kan inte skapa en årsrapport om: 

  • En rapport för sektionen och tidsperioden redan har skapats   
  • Du är inloggad i en sektion men tidsperioden för att skicka in rapporten är inte öppen 
  • Du är du inloggad i förening 

För att se orsaken till varför du inte kan skapa en rapport dra muspekaren över knappen Skapa rapport.  

Dessa felmeddelanden visas när du är:

inloggad i förening eller fel sektion:  

Inloggad i sektion men specialidrottsförbundet har inte öppnat perioden för att skapa rapporten: 

Du kan enkelt ändra så att du är inloggad i rätt sektion för att kunna skapa rapporten, gör enligt följande: 

1. Klicka på Ändra.  

2. Välj sektionen i rullistan.  

3. Klicka på Byt.  

4. Sidan laddas om och du kan klicka på Skapa rapport.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.