Integration med externa applikationer

För att kunna aktivera och administrera integrationer i IdrottOnline så måste du ha någon av följande roller: Förbundsadministratör, Klubbadministratör, Ordförande, Kassör, LOK-stödsansvarig firmatecknare eller Huvudadministratör. 

Så här går du tillväga: 

1. Logga in i Idrottonline via https://login.idrottonline.se/

2. Klicka på Administration i toppmenyn. 

3. Klicka på Integration i vänstermenyn.  

Lägg till integration

För att lägga till en integration:

1. Klicka på Lägg till integration 

2. Välj system  

Observera att när en integration har aktiverats i IdrottOnline så behöver aktivering även ske hos den externa aktören som tillhandahåller applikationen. Kontakta respektive extern aktör för information om hur du går tillväga för att aktivera integrationen i den externa applikationer. 

Information om aktiverade integrationer

Integration hittar du en lista över era aktiverade integrationer med externa applikationer samt de senaste importerna till IdrottOnline från respektive applikation. Här finns även information om vem som aktiverade integrationen, om det finns någon idrottskoppling till integrationen, när senaste importen gjordes, vilken typ av integration det är och vad som är syftet med behandlingen (hanteringen av data). 

Om det saknas information under rubriken Syfte med behandlingen så har leverantören för den externa applikationen inte lagt in någon information till föreningarna. Kontakta leverantören om ni vill ha mer information.   

Sök bland aktiverade integrationer

Under Integrationer – Aktiverade integrationer kan du söka bland aktiverade integrationer genom att välja typ av integration, söka efter en extern applikation och/eller välja en idrott som är kopplad till integrationer.  

1. Gör dina val 

2. Klicka på Sök  


Sök importstatus 

Under Integrationer - Sök importstatus kan du söka och se genomförda importer. Om du vill se mer information om en specifik import klicka på Klart i fältet Status.  


Inaktivera och återaktivera en integration 

För att inaktivera en integration: 

1. Markera integrationen 

2. Klicka på knappen Inaktivera 

Under Integrationer - Inaktiverade integrationer ser du alla de integrationer mellan IdrottOnline och externa applikationer som föreningen kan återaktivera.  

För att återaktivera en integration:  

1. Markera integrationen  

2. Klicka på knappen Återaktivera 


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.