Ansökan

Ansökan

Öppna en ny ansökan

1. Logga in i IdrottOnline via https://login.idrottonline.se/. 

2. Klicka på LOK i toppmenyn. 

3. Klicka på Ansökan i vänstermenyn. 

4. Klicka på Öppna ansökan.

 En bild som visar text, Teckensnitt, skärmbild

Automatiskt genererad beskrivning     

Ansökan om LOK-stöd kan skickas in av personer med rollerna ordförande, kassör och LOK-stödsansvarig.
 I ansökan visas närvaroregistrerade aktiviteter fördelat på flickor och pojkar i de olika åldersspannen. En förening som är ansluten till fler SF ser aktiviteter per idrott. 

5. Kontrollera att föreningens giro är korrekt
 
Har ni både bankgiro och plusgiro väljer ni ett av dem för utbetalning. Om ni vill ändra ett gironummer till föreningen, bockar ni för Föreningen har nytt giro/saknar giro och skriver in det nya önskade föreningstecknade plus- eller bankgirot.

6. Om det finns information kring ansökan och dess aktiviteter man vill meddela LOK-stödsgruppen kan man göra det i meddelanderutan. 
  
En bild som visar text, skärmbild, linje, Teckensnitt

Automatiskt genererad beskrivning

7. Läs igenom och bocka i ”jag intygar ansökans riktighet…” samt ”Jag är väl medveten om att…”

8. Klicka på Gå vidare 

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer

Automatiskt genererad beskrivning

Ni får nu upp en sammanställning

9. Klicka på Skicka ansökan 

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, logotyp

Automatiskt genererad beskrivning

Ansökan är nu inskickad och en bekräftelse visas på skärmen. 

Önskas bekräftelse via e-post så fyll i e-postadress och klicka på skicka.  

En bild som visar text, Teckensnitt, linje, skärmbild

Automatiskt genererad beskrivning

Tilläggsansökan: 

Tillkommer det fler aktiviteter efter att ni skickat in den första ansökan finns möjlighet att skicka in en tilläggsansökan.
 Klicka på LOK, Ansökan, Skapa tilläggsansökan. 

Försent inskickad ansökan
 Ansökan som inkommer efter den 25 februari/25 augusti inkommer försent. Då ges ni möjlighet att lämna en förklaring till den sent inkomna ansökan i meddelanderutan som finns i ansökan.
En bild som visar text, skärmbild, linje, Teckensnitt

Automatiskt genererad beskrivning

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.