LOK-stöd

Det statliga LOK-stödet stödjer föreningsdriven barn- och ungdomsidrott genom att främja möjligheterna till en allsidig träning och öka intresset för idrott.

 

LOK-stödet fördelas av Riksidrottsförbundet och kan sökas av idrottsföreningar som 

  • är anslutna till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet
  • bedriver och ansvar för verksamhet för föreningens medlemmar i åldern 7 - 25 år. För deltagare med  funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.
  • bedriver aktiviteter som pågår minst 45 minuter.
    Max 20 deltagare per ledare, ju fler ledare på en aktivitet, desto fler deltagare kan föreningen få LOK-stöd för. Deltagare räknas en gång per dag och SF-idrott.


Klicka på länken nedan för att komma till våra lösningar för närvaroregistrering och ansökan om LOK-stöd. 

LOK-stöd

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.