Skapa betalfil

För att kunna skapa en betalfil krävs rollen Idrottsmedel hos SF betalningar i IdrottOnline.  

1. Logga in i IdrottOnline via https://login.idrottonline.se/

2. Klicka på Idrottsmedel i toppmenyn. 

3. Klicka på Betalfiler i vänstermenyn. 

4. Klicka på +Skapa utbetalningsfil.  

5. Välj Idrottsmedel, år och vecka.  

6. Klicka på Validera utbetalningar.

7. Klicka på +Skapa för att skapa betalfilen 

Vid felaktighet notera ärendet. Sök ärendeID och kontrollera så bank- eller plusgiro är korrekt angivet.  Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.