Skapa nytt formulär

1. Logga in i IdrottOnline via https://login.idrottonline.se/

2. Klicka på Idrottsmedel i toppmenyn. 

3. Klicka på Formulär i vänstermenyn.  

Skapa formulär

4. För att skapa ett nytt formulär klicka på + Lägg till formulär. Skapar du ett helt nytt formulär så behöver du fylla i alla fält, ingenting är förinställt.  

5. Typ: ange typ av formulär, välj Ansökan eller Återrapport i rullistan 

6. Namn: ange ett namn för formuläret.  

7. Sidhuvud: Det är möjligt att lägga till ett foto eller en logotyp. Ladda upp bilden genom att klicka på knappen Ladda upp bild.  

8. Lägg till valbara fält i formuläret. Det går inte att ta bort de obligatoriska fälten i ett formulär. Läs mer om obligatoriska fält och hur man lägga till valbara fält längre ner. 

Obligatoriska fält i formulär  

  • Obligatoriska fält är markerade med en röd stjärna.  
  • Projektnamn, Belopp, Kontotyp, Idrotter, Företrädare av ansökan/återrapport och knappen Skicka in är obligatoriska fält som skapas per automatik.  
  • Det går inte att ta bort obligatoriska fält och de måste fyllas i.  
  • För att ändra inställningar såsom namn och beskrivning, klicka på kugghjulet till vänster om namnet.  

Lägg till fält i formulär - drag & drop

Lägg till ett fält från listan till höger (under Valbara fält) genom att dra det till vänster och släppa det under Formulär. På samma sätt kan du flytta och ändra ordningen på de olika fälten i formuläret. 

Ändra inställningar på fält 

För att ändra namn, beskrivning eller göra ett fält obligatoriskt (markerat med röd stjärna och fetstil):  

1. Klicka på kugghjulet.

2. Ändra inställningarna i pop-up fönstret som visas.  

3. Klicka på knappen Spara

Förhandsgranska och spara 

När du är nöjd med formuläret så kan du förhandsgranska genom att klicka på knappen Förhandsgranska.  För att spara formuläret klicka på Spara.

Formulär som kan redigeras

Ett formulär kan bara redigeras om det inte används. Du ser om ett formulär används eller inte i sökresultatet, i kolumnen Används.  

  • Står det Ja så används det och knappen Redigera visas inte när du klickar på formulärets namn.  
  • Står det Nej så används det inte och knappen Redigera visas när du klickar på formulärets namn.  

Kopiera formulär

Skapade formulär kan kopieras. Riksidrottsförbundet har skapat många formulär som specialidrottsförbund och RF-SISU-distrikt använder i andra medel. Dessa kan kopieras och användas i egenskapade medel.  

När du har skapat en kopia kan du redigera och spara.  

För att kopiera ett formulär, markera det formulär som du vill kopiera genom att markera boxen i kolumnen längst till vänster och klicka sedan på Kopiera.  


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.