Roller och behörigheter

Fördela arbetsuppgifterna inom föreningen och tilldela roll eller behörighet i IdrottOnline. 

 • Roll är kopplad till funktioner, såsom rollen Klubbadministratör som har tillgång till medlemsregister och kan hantera medlemsadministrationen  
 • Behörighet används för att begränsa en användare som endast får tillgång till ett visst område eller funktion i IdrottOnline. Exempel Gruppadministratör och Hantera medlem 

Dessa roller ger följande behörigheter

LOK-Ledare 

 • Närvaroregistrering i mobilappen LOK-registrering 
 • Närvaroregistrering i LOK-modulen 
 • Aktivitetsmodulen

Gruppadministratör 

 • Närvaroregistrering i mobilappen LOK-registrering 
 • Aktivitetsmodulen 

Huvudadministratör 

 • Administration 
 • Aktivitetsmodulen
 • Gräsroten registrering 
 • Godkänna medlem

Idrottsmedel firmatecknare

 • Skicka in ansökan & återrapporter i Idrottsmedelapplikationen

Kassör 

 • Skicka in LOK-stödsansökan 
 • Skicka in ansökan & återrapporter i Idrottsmedelapplikationen
 • Aktivitetsmodulen

Klubbadministratör 

 • Administrationsmodulen 
 • Gräsroten registrering
 • Godkänna medlem

LOK-stödsansvarig firmatecknare 

 • Skicka in LOK-stödsansökan 
 • Aktivitetsmodulen

Ordförande 

 • Skicka in LOK-stödsansökan 
 • Skicka in ansökan & återrapporter i Idrottsmedelapplikationen
 • Aktivitetsmodulen

Utbildningsansvarig förening/förbund 

 • Utbildningsmodulen 

För åtkomst krävs dessa roller: 

Administrationsmodulen 

 • Huvudadministratör 
 • Klubbadministratör

Aktivitetsmodulen 

 • Administratör Hemsida 
 • Aktivitetsledare 
 • Kassör 
 • Klubbadministratör 
 • LOK-stödsansvarig 
 • Ordförande

Gräsroten registrering 

 • Huvudadministratör 
 • Klubbadministratör (måste dock även ha tillgång till redigerarläget)

Hantera licenser 

 • Huvudadministratör 
 • Klubbadministratör

Närvaroregistrering i APP 

 • Aktivitetsledare + Gruppadministratör 

Närvaroregistrering i LOK-modulen 

 • Aktivitetsledare 

Skicka in Anläggningsbidrag 

 • Idrottslyftsansvarig 
 • Kassör 
 • Ordförande

Skicka in Idrottsmedelsansökan 

 • Idrottsmedel firmatecknare
 • Ordförande 
 • Kassör  

Skicka in LOK-stödsansökan 

 • LOK-stödsansvarig firmatecknare 
 • Ordförande 
 • Kassör

Skicka in årsrapporten 

 • Huvudadministratör 
 • Klubbadministratör
 • Ordförande
 • Kassör

Utbildningsmodulen 

 • Utbildningsansvarig förening/förbund 

Utbildning/lärgrupper i APP 

 • Utbildningsansvarig förening/förbund 


 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.