Varför slutar Riksidrottsförbundet att erbjuda gratis hemsidor via IdrottOnline?

Svar: En anledning till att Riksidrottsförbundet (RF) avvecklar tjänsten IdrottOnline hemsida är RF:s reviderade uppdrag och den digitala inriktningen mot 2025. RF ska fokusera på kärnuppdraget där externa kommunikationslösningar till RF:s och SF:s medlemmar anses ligga utanför detta. En annan anledning är en drastisk prishöjning från hemsideleverantören från och med den 1 januari 2023. Därmed finns inte längre budgetutrymme för RF att erbjuda kostnadsfria hemsidor till föreningar och förbund.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.