Vilka är de största skillnaderna i den nya digitala strategin jämfört med den gamla?

Svar: Idrottsföreningar är den största målgruppen för Riksidrottsförbundets (RF) egenutvecklade system IdrottOnline. Enligt den digitala strategin kommer RF istället att fokusera på samordning och stöd till medlemsförbunden (SF) så att de i sin tur kan verksamhetsutveckla sin idrott.

RF byter fokus från utveckling av föreningsadministrativa funktioner till att ansvara för idrottsrörelsens samverkansarkitektur. RF kommer att fokusera på det digitala stöd som krävs för kärnuppdraget (fördelning av ekonomiskt stöd och påverkansarbete) och avveckla funktioner med låg medlemsnytta som ligger utanför detta uppdrag. Integrationer och att tillgängliggöra data kommer att prioriteras.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.