När aktiviteter skapas i en kalender i IdrottOnline, kommer det finnas stöd för att kunna visa dessa på en extern hemsida?

Svar: Nej, inte i dagsläget. Vi behöver tydligare krav om vad man önskar få ut och i vilka situationer. Detta är under utredning. Svar kommer att publiceras på rf.se.    

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.