Idag går det att i exempelvis laget.se uppdatera en persons namn och detta namn sparas på personens IdrottsID och syns överallt i IdrottOnline där namn förekommer. Borde inte RF:s SPAR.synk säkerställa att namnet är korrekt?

Svar: Integrationen kan inte skriva över ett namn, dvs ändra det i IdrottOnline. Detta exempel kan ha två scenarion:  

  1. Integrationen skickar en person som inte finns i IdrottOnline. Tills IdrottOnline synkar mot SPAR, vilket sker en gång per vecka, kommer personen ha ett felaktigt namn.   
  2. Integrationen skickar ett Alias-namn på personen och det är det namnet som kommer synas som förnamn i IdrottOnline.   

Om ni som distrikt får frågan från en förening, be dem beskriva problemet samt personens namn, idrottsID och förening. Skicka sedan ett ärende till IdrottOnlines support som felsöker.    

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.