Hur säkerställer föreningar att de har korrekt och aktuell data i IdrottOnline?

Det finns föreningar som verkar ha för många medlemmar i sitt register. Detta beror antingen på att de saknar en integration (manuellt handhavande) eller har en aktiv integration som inte tar hänsyn till både tillägg och rensning, alternativt så rensades inte deras register innan första inläsningen till medlemsregistret i IdrottOnline.   

För att säkerställa korrekt data i IdrottOnline och det centrala medlemsregistret bör föreningar:  

  • Med aktiv integration säkerställa att det externa systemet som integrerar med IdrottOnline registrerar alla förändringar - nya medlemmar och avslutade medlemsskap 
  • Rensa registret i IdrottOnline   
    • Utan aktiv integration till IdrottOnline – manuell rensning  
    • Med aktiv integration till IdrottOnline – rensa registret helt* för att vid nästa import få in uppdaterat och aktuellt register. Observera dock att administrativa roller (utom aktiv idrott) måste sparas i IdrottOnline eftersom de inte läses över i integrationen. Om detta görs bör man säkerställa att det externa systemet skickar hela medlemsregistret till IdrottOnline och inte bara de medlemmar som är med på aktiviteterna. 

För att avsluta/ta bort en medlem se denna guide: https://support.idrottonline.se/support/solutions/articles/11000032889-avsluta-ta-bort-medlem

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.