Min förening har en aktiv integration med ett externt föreningssystem. Nya medlemmar som läggs till där importeras, men när vi tar bort en medlem i det externa systemet så tas den inte bort i IdrottOnline. Varför är det så/vad beror det på?

Svar: Denna fråga gäller om en förening uppdaterar sitt register i något av de föreningsadministrativa system som har en aktiv integration med föreningens medlemsregister i IdrottOnline, t ex laget.se, SportAdmin, Svenska lag m fl.

Ett externt system som integrerar med IdrottOnline skall skicka uppdateringar om förändringar i medlemsregistret till IdrottOnline. Detta gäller både nya medlemmar och avslutat medlemskap.  Om avslutat medlemskap inte uppdateras i IdrottOnline behöver ni kontakta det externa systemet.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.