Tilldela åtkomst till Idrottsbrevlådan

Efter aktivering av Idrottsbrevlådan så kan det tänkas att det är fler som ska ha tillgång till den.

Läs följande förvillkor innan du fortsätter att läsa manualen:

  • Din organisations firmatecknare har aktiverat Idrottsbrevlådan
  • Du har en administrativ roll i organisationen som ger dig åtkomst till fliken ”Person” som du hittar i vänstermenyn under ”Administration”.
     Hittar du inte fliken? Kontakta din förenings huvudadministratör.

 

1. Logga in via https://login.idrottonline.se/.

2. Klicka på "Administration" i toppmenyn.

3. Klicka på "Person” i vänstermenyn. 

4. Sök fram och öppna personkortet på den person du vill tilldela behörighet till

5. Klicka på ”Behörigheter”

6. Markera sedan vilken behörighet i Kivra personen ska tilldelas genom att markera rutan och klicka sedan på ”Välj”. Följande alternativ finns:

  • Kivra: Läs – Detta ger personen behörighet att logga in i organisationens Idrottsbrevlåda och läsa innehåll
  • Kivra: Läs och hantera – Detta ger personen behörighet att logga in i organisationens Idrottsbrevlåda. Där kan denne både läsa innehåll samt hantera eventuella inställningar. 

7. Klicka på ”Spara” för att verkställa ändringen.

8. Personen får nu ett mejl från Kivra med information om sin nya behörighet.
 Idrottsbrevlådan går sedan att nå via:

  • Kivras mobil-app (Logga in i din privata brevlåda och hitta idrottsbrevlådan i menyn)
  • I Toppmenyn i IdrottOnline för att länkas till Kivras webbversion.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.