Tilldela åtkomst till Idrottsbrevlådan

När ni har en aktiverad Idrottsbrevlåda så kan fler ges åtkomst. Du som har en administrativ roll i organisationen och i IdrottOnline har åtkomst till Administration (i toppmenyn) / Person (i vänstermenyn) kan tilldela åtkomst. Hittar du inte Person? Kontakta din förenings huvudadministratör. 

För att tilldela åtkomst till er aktiverade Idrottsbrevlåda: 

1. Logga in i IdrottOnline via https://login.idrottonline.se/

2. Klicka på Administration i toppmenyn

3. Klicka på Person i vänstermenyn

4. Sök efter den person du vill tilldela behörighet och öppna personkortet

5. Klicka på Behörigheter och Redigera

6. Markera vilken behörighet till Idrottsbrevlådan (Kivra) personen ska tilldelas genom att markera rutan och klicka på Välj. Följande alternativ finns:

  • Kivra: Läs ger behörighet att logga in i organisationens Idrottsbrevlåda och läsa innehåll.
  • Kivra: Läs och hantera ger behörighet att logga in i organisationens Idrottsbrevlåda och möjlighet att läsa innehåll samt hantera inställningar. 

7. Klicka på Spara för att verkställa ändringen. Personen får då ett mejl från Kivra med information om sin nya behörighet.
 Idrottsbrevlådan går att nås via Kivras mobil-app. Logga in i din privata brevlåda så hittar du Idrottsbrevlådan i menyn.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.