Kontrollera/Uppdatera Firmatecknarregler

Som idrottsorganisation är det möjligt att aktivera Idrottsbrevlådan, en digital brevlåda hos Kivra.

Idrottsbrevlådan aktiveras i IdrottOnline och kan endast aktiveras av organisationens firmatecknare. Det är vad organisationen har registrerat för firmatecknarregler samt angivna behöriga firmatecknare i IdrottOnline som styr vilka som kan aktivera brevlådan. Så innan ni väljer att aktivera er brevlåda är det viktigt att ni kontrollerar era firmatecknarregler samt angivna behöriga firmatecknare i IdrottOnline.

Följ stegen nedan för att kontrollera/uppdatera organisations angivna firmatecknare:

1. Logga in på organisations IdrottOnline-sida.

2. Klicka på "Administration" i toppmenyn.

3. Klicka på "Föreningsinfo"/”Organisationsinfo” i vänstermenyn.

4. Klicka på fliken ”Behörig firmatecknare – Organisation”

5. Kontrollera att din organisations firmatecknarregler stämmer överens med organisations stadgar. Om uppgifterna inte stämmer, uppdatera uppgifterna genom att markera ett av de tre alternativen.

Beskrivning av alternativen gällande firmateckningsrätten:

Firmateckningsrätten är delegerad enligt organisationens stadgar av styrelsen till två styrelseledamöter gemensamt (Vilka som helst)

Detta alternativ innebär att samtliga i styrelsen med någon av följande roller tilldelade till sig har firmateckningsrätt.

  • Ordförande
  • Kassör 
  • Sekreterare
  • Vice Ordförande
  • Ledamot

Vid aktivering av Kivra kommer det krävas två signaturer av valfria styrelsemedlemmar för att aktivera den digitala brevlådan.

Firmateckningsrätten är delegerad enligt organisationens stadgar av styrelsen till två styrelseledamöter (Namngivna)

Här anger ni, i rullistan över styrelseledamöter, två bestämda styrelseledamöter som har firmateckningsrätt i organisationen.
Vid aktivering av Kivra kommer det krävas att båda dessa angivna styrelseledamöter signerar för att aktivera den digitala brevlådan.

Firmateckningsrätten är delegerad enligt organisationens stadgar av styrelsen till en eller flera särskilt utsedda personer

Här anger ni en till flera särskilt utsedda personer som har firmateckningsrätt i organisationen enligt organisationens stadgar. Det går antingen att lägga till en extern person och ange personuppgifter manuellt eller om personen är medlem i föreningen så kan ni välja att lägga till denne från medlemsregistret.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.