Skapa nytt formulär

I Idrottsmedel-applikationen - klicka på "Formulär" i vänstermenyn. 


För att skapa ett nytt formulär klicka på ”+ Lägg till formulär”. Skapar man ett helt nytt formulär så behöver man fylla i alla fält från början, ingenting finns förinställt. Man börjar men att fylla i vilken typ av formulär det är genom att välja ”Ansökan” eller ”Återrapport” i rullistan för ”Typ”, man namnger också formuläret i fältet för ”Namn”. Vill man ha ett foto/en logotyp så laddar man upp bilden under fliken ”Sidhuvud” genom att klicka på ”Ladda upp bild”-knappen. Därefter så får man lägga till valbara fält i formuläret. Man kan inte ta bort de obligatoriska fälten i ett formulär. Läs mer om obligatoriska fält och hur man lägga till valbara fält under ”Obligatoriska uppgifter i formulär” och ”Lägg till fält i formulär”.


Obligatoriska uppgifter i formulär 

Under fliken ”Formulär” så väljer man sedan vilka fält man vill ha i formuläret. Kravställande och med per automatik är ”Projektnamn”, ”Belopp”, ”Kontotyp”, ”Idrotter”, ”Företrädare av ansökan/återrapport” och ”Skicka in”-knappen. Dessa går inte att ta bort och de är också krävande fält i formuläret. Man kan dock ändra inställningar så som namn och beskrivning, ifall man vill göra detta så klickar man på kugghjulet till vänster om namnet. 

Man ser vilka fält som är krävande då dessa är markerade med en röd stjärna.


Lägg till fält i formulär

För att lägga till ytterligare fält så tar man ett av fälten till höger under ”Valbara fält” och drar och släpper under ”Formulär”. Man kan flytta om och ändra ordningen på de olika fälten i formuläret genom drag & drop-funktionen.

Ändra inställningar på fält

För att ändra namn, beskrivning eller göra ett fält krävande så klickar man på kugghjulet och ändrar inställningarna i pop-up fönstret som visas. Ändra namn gör man genom att byta ut texten i fältet för ”Namn”, vill man att fält ska vara krävande så markerar man rutan vid ”obligatoriskt fält”. Sedan klickar man på ”Spara”-knappen. Man ser vilka fält som är krävande då dessa är markerade med en röd stjärna och angivna i fet stil.


Förhandsgranska och spara
När man har skapat sitt formulär så kan man förhandsgranska det genom att klicka på ”Förhandsgranska”-knappen. För att spara formuläret så klickar man på ”Spara”-knappen.


Formulär som kan redigeras

Man kan endast redigera ett formulär som inte används. Om ett formulär används så kan man inte redigera detta. Man ser om att formulär används eller inte i sökresultatet i kolumnen som heter ”Används”. Står det ”Ja” så används formuläret och ”Redigera”-knappen visas inte när man klickar på formulärets namn. Står det ”Nej” så används inte formuläret och ”Redigera”-knappen visas när man klickar på formulärets namn. 

Kopiera formulär

Redan skapade formulär kan kopieras. RF har skapat upp många formulär som SF och RF-SISU-distrikt använder i andra medel, dessa fungerar utmärkt att kopiera och använda i egenskapade medel. Efter man tagit en kopia kan man göra de ändringar man vill och sedan spara formuläret. För att kopiera ett formulär, markera det formulär som önskas kopieras genom att markera boxen i kolumnen längst till vänster, klicka sedan på Kopiera. 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.