Skapa eget idrottsmedel

1. Logga in via https://login.idrottonline.se/.

2. Klicka på Idrottsmedel i topbaren.

3. Klicka på "Hantera idrottsmedel" i vänstermenyn.

4. Klicka på "+ Lägg till idrottsmedel" 

5. Här skapar du nytt idrottsmedel. Du anger alla parametrar som ska gälla för detta specifika idrottsmedel. Om du vill att ditt medel inte ska vara sökbart utan endast tillgängligt för manuella ärenden ska du markera "Ej ansökningsbart - Endast manuella ärenden". Om du vill att underliggande medel ska kunna byta ansökningsformulär/återrapportformulär ska du avmarkera "Ej redigerbar".


Det första förmedlande organisation behöver fundera över är om man vill jobba med en enda pott eller om man vill fördela budgeten för medlet i underliggande potter. Fördelen med underliggande potter är:
    • Det ger möjlighet till olika ansökningsformulär för olika potter.

    • Ger möjlighet att flytta budgeterade pengar mellan de olika potterna löpande. Om man inte vill ha någon fördelning av budget behöver man gå igenom följande moment:
1. Se över ev. text i avsnitt Beskrivning.
2. Vill man ha några egna frågor som alla handläggare ska besvara –läggs in under Extra ärendefält.
3. Lägg till ett ansökningsformulär under "Ansökningar" .
4. Vill förmedlare att föreningen ska återrapportera, lägg till formulär under "Återrapporteringar


Om man vill ha fördelning av budgetbehöver man gå igenom följande moment:

1. Kryssa i rutan ”Aktivera föredelning av budget”–detta innebär att systemet öppnar möjligheten att fördela budget och skapa underliggande potter. Detta medel blir bara en budgetfördelare och inga ärenden och ansökningar kommer att ske på detta medel; endast på underliggande potter.

2. Öppna vyn Fördela budget och skapa upp de underliggande potter som medel ska fördelas på.  Det går att skapa nya potter löpande så man behöver inte skapa upp alla underliggande potter samtidigt. Varje pott blir ett underliggande medel och bereds och aktiveras sedan per medel. I exempel nedan har SF Svenska Ishockeyförbundet valt att fördela sin budget i två underliggande potter där föreningar kan söka på två stycken olika medel; Tre kronors hockeyskola och Flickor i hockey


Om man kryssar i rutan ”ej ansökningsbart medel” så innebär det att ansökande organisation inte kan skicka in ansökan på aktuellt medel.

Det är möjligt att "stänga av" ett idrottsmedel för att föreningar att ansöka på och endast skapa manuella ärenden av handläggare. Handläggaren sätter flaggan på det specifika idrottsmedlet som inte längre ska kunna sökas på via ansökan. Idrottsmedel visas fortfarande för ansökaren i listan över idrottsmedel men när någon försöker skapa/skicka in en ansökan på ett sådant medel så får man meddelande om att det är stängt för ansökan.

Denna "avstängning" kan göras för specifika medel när som helst så länge idrottsmedel är aktivt och ej passerat slutdatum. Om en ansökande organisation har sparat en ansökan på ett idrottsmedel som stängs av efter att ansökare sparat sin ansökan så kommer systemet lämna meddelande när någon försöker skicka in ansökan att det är inte längre möjligt att skicka in ansökningar på detta idrottsmedel.

Ändra perioder för ansökan och återrapport 

Det finns en möjlighet att ändra perioder för ansökan och återrapporter på ett medel trots att det är aktiverat. Reglerna för detta är följande:
    a. Perioden skall kunna ändras för en överpott oavsett vilken status medel är i (planerad eller aktiverad).

    b. Om överpotten har angett att formulär och period är obligatorisk så ändras perioden även på underliggande medel.

    c. Om överpotten INTE har angett att formulär och period är obligatorisk så påverkas inte underliggande medel.

Eftersom perioderna inte påverkas av manuella ärenden kan man använda ovanstående möjlighet ifall man vill "dölja" ett medel som är synligt för ansökan eftersom medel vars period är passerad inte visas som sökbara. Man kan ju redan idag ange om ett medel inte ska vara sökbart men det visas fortfarande i listan för tillgängliga medel att söka men är markerade med text att det inte går att skicka in en ansökan för idrottsmedlet, knappen för att skicka in är inaktiv. Men genom att även ändra perioden och "stänga den" så kan man alltså dölja idrottsmedlet helt och hållet från att visas i listan på sökbara medel för ansökande organisationer.
Exempel: SF har ett medel som heter Idrottsmedel X med ansökningsperiod 1/1-31/12.

SF vill att medel ska visas så att föreningar kan läsa om medel men ej ansöka om det och endast skapa manuella ärenden. I detta fallet markerar handläggare checkrutan "ej ansökningsbart -endast för manuella ärenden". SF har ett medel som heter Idrottsmedel Y med ansökningsperiod 1/1-31/12SF vill att medel inte ska visas alls för föreningar men fortfarande kunna skapa manuella ärenden. I detta fallet lägger handläggaren ett slutdatum på ansökningsperioden som är tidigare än dagens datum. Manuella ärenden kan alltid skapas oavsett ansökningsperiod så länge perioden för själva medlet är inom start och slutdatum. 
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.