Release 12 - 2020-08-26

Onsdagen den 26:e augusti  har vi den tolfte uppdateringen av IdrottOnline kopplat till året 2020. Här nedan kommer ni kunna se de större förändringarna och rättningarna som kommer att komma. 


Utbildningsmodulen

 • Möjligt för föreningar att skapa utbildningar med webbregistrering. 
 • Rensning av ej närvarande deltagare (GDPR)
  Deltagare som inte är markerade som Närvarande eller Godkänd på en utbildning när status ändras till Slutrapporterad raderas helt från utbildningen.  För att deltagare ska få status Närvarande måste de vara antagna och minst ett tillfälle på utbildningen måste läggas till. Rensningen av deltagare sker kl 01.00 varje natt.
 • Utbildare får redigeringsbehörighet på sina utbildningar 
  För att redigera utbildningar i en förening på webben krävs idag rollen Utbildningsansvarig i förening. För att slippa tilldela denna roll till alla utbildare som man vill ska kunna redigera utbildningar har vi nu gett redigeringsbehörighet till utbildare, men endast till de utbildningar man är satt som utbildare för. När en person sätt som utbildare kommer denne erhålla en roll ”Utbildare” i arrangerande förening i IdrottOnline. Utbildaren kan då logga in i Utbildningsmodulen på arrangörens IdrottOnline-sida för att administrera utbildningen själv (blir även tillagd som medlem i föreningen för att kunna logga in). Utbildare bör adderas till utbildningen av en admin och inte via webbanmälan. Utbildare kan skapa nya utbildningar men endast se och redigera dessa om de markeras som utbildare på den nya utbildningen.
 • Status på utbildning ändras med automatik (planerad->startad) 
  Status på en utbildning ändras automatiskt till Startad när utbildningens första tillfälle har ägt rum. Ändringen av status sker under natten efter inträffat tid/datum. Status ändras inte till startad om reglerna för utbildningen inte är uppfyllda.
 • Deltagare sätts alltid default som Närvarande, oavsett om tillfället har ägt rum eller inte.  


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.