Lägga till person med skyddad identitet på LOK-stödsaktivitet

Enligt LOK-stödsföreskrifterna utgår LOK-stöd för deltagare som är medlem i föreningen. För att kunna rapportera en person som deltagare på en aktivitet i IdrottOnline måste denne först läggas in i föreningens medlemsregister genom att ange fullständigt personnummer.
För personer som fått skyddad identitet delar inte SPAR några personuppgifter, vilket innebär att en sådan person inte kan läggas in i föreningens medlemsregister på IdrottOnline.
När man skapar en ny aktivitet i IdrottOnline finns dock en möjlighet att lägga till deltagare som har skyddad identitet:1. Klicka på ”Lägg till person” inne på aktiviteten och klicka på knappen ”Lägg till Skyddad ID”.

2. Där finns ett antal fördefinierade personer (födelseår och kön). Välj passande alternativ genom att bocka i rutan till vänster.


3. Om inget alternativ passar kan du själv lätt skapa ett nytt genom att fylla i personens födelseår och ange kön. Klicka sen på knappen ”Skapa”.


4. Bocka för ditt alternativ ute till vänster och ange antal (personer) till höger. Klicka därefter på knappen ”Nästa”.


5. Personen kommer då att läggas som en av deltagarna på aktiviteten och kan sen rapporteras för LOK-stöd:

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.