Release 6 - 2020-04-21

Tisdagen den 21:a april har vi den sjätte uppdatering av IdrottOnline kopplat till året 2020. Här nedan kommer ni kunna se de större förändringarna och rättningarna som kommer att komma.

Administration - Person:

  • Ny funktion som gör det möjligt att förutom att avslå eller godkänna medlemskapsansökningar istället kunna sätta person med markering som "prova på-person".
  • Tillägg av informationstext när man försöker sätta slutdatum som är tidigare än registreringsdatum på medlemskap. 

Administration - Registerutdrag:

Aktivitet: 

  • Rättning så att uppdatering av gruppmedlemmar även uppdateras på aktiviteter som är kopplade till gruppen. 
  • Rättning så scriptfel inte uppstår i samband med närvaroregistrering av aktiviteter.

Domän:

  • Tillägg av informationstext kring giltighetstid för gratiscertifikat via Let's encrypt. 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.