Lägg till en betald avgift utan att göra utskick

1. Logga in via https://login.idrottonline.se/.

2. Klicka på "Avgifter" i toppmenyn. 

3. Klicka på "Betalstatus" i vänstermenyn.


4. Klicka på knappen "Lägg till betald avgift".


5. Välj vilken avgift som ska skickas ut, samt ett betaldatum och en benämning. Exempel på benämning för avgiften är vilket år eller termin det gäller. 


6. Fyll i en eller flera mottagare av utskicken, klicka därefter på "Lägg till".  


7. Under "Valda mottagare" så ser man vilka personer som kommer få avgiften utskickad till sig. 

8. Klicka på "Nästa".


9. I nästa steg ser du en sammanfattning över vem/vilka som kommer få vilken avgift markerad som betald.

10. Klicka på "Nästa". 


11. Vid önskan, generar en summering efter slutförandet till Excel genom att markera rutan för detta. 

12. Klicka på "Slutför" för att göra utskicket.


13. Under "Betalstatus" kommer du sedan se avgifterna du nyss skickat ut.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.