Skapa rabatt

1. Logga in via https://login.idrottonline.se/.

2. Klicka på "Avgifter" i toppmenyn. 

3. Klicka på "Avgifter" i vänstermenyn. 


4. Klicka på den avgift som ni önskar skapa en rabatt på. 

5. Välj om man vill ha familjerabatt, rollrabatt eller åldersrabatt. Familjerabatt

Använd familjerabatter för att exempelvis kunna ge syskonrabatt eller att ge ett totalpris för en familj. Det går bara att använda en typ av familjerabatt för en avgift.

Man kan antingen ge ett pris per person, en prisstege eller ett totalpris per familj (oberoende på hur många medlemmar familjen har).


Pris per person
1. Markera "Pris per person".
2. Ange hur många personer man behöver vara i familjen för att få rabatt i fältet "Antal familjemedlemmar".
3. Ange därefter hur mycket rabatt som ska ges per person i fältet "Rabatt per person". Man kan välja om rabatten ska anges i kronor eller procent.

4. Längst till höger ser man vad avgiften blir med rabatten inräknad.

5. Klicka på "Spara".


Prisstege
1. Markera "Prisstege". 

2. Ange rabatt för medlem 1 i fältet "Rabatt per person". Man kan välja om rabatten ska anges i kronor eller procent.

3. Längst till höger ser man vad avgiften blir med rabatten inräknad.

4. För att lägga till en till medlem i prisstegen så klickar man på "Lägg till rad". 

5. Ange rabatt för medlem 2 i fältet "Rabatt per person". Man kan välja om rabatten ska anges i kronor eller procent.

6. Upprepa detta tills ni är nöjda med stegen. 

7. Klicka på "Spara". 

Medlemmar i en familj som är utöver angivna medlemmar erhåller samma rabatt som den senaste medlemmen i listan.
T.ex. innehåller en familj fem medlemmar så får medlem 4 och medlem 5 samma pris som medlem 3 i exemplet ovan. 


Totalpris familj

1. Markera "Totalpris familj".

2. Ange totalbeloppet för en hel familj i fältet "Totalpris familj". 

3. Klicka på "Spara".

Tänk på att om du använder ”Totalpris familj” så kommer totalsumman att delas lika på de familjemedlemmar som finns. Det kan se konstigt ut när du ser i betalstatus-vyn men den totala summan blir den som du angivit i rabatten.Rollrabatt

Man kan även lägga till rabatter på medlemmar med specifika roller i föreningen. 


1. Välj en roll i rullistan för "Roll". 

2. Ange rabatten för medlemmar med den valda rollen i fältet "Rabatt". Man kan välja om rabatten ska anges i kronor eller procent.
3. Längst till höger ser man vad avgiften blir med rabatten inräknad.

4. För att lägga till en till roll som ska få rabatt, klickar på "Lägg till rad". 

5. Upprepa detta tills ni lagt in alla roller som ni önskar ska få rabatt. 

6. Klicka på "Spara".


Åldersrabatt

En åldersrabatt för det möjligt att medlemmar i olika åldrar betalar olika avgifter. 


1. Välj på vilket sätt ni önskar beräkna ålder, utifrån kalenderår eller vid faktiskt ålder vid utskick.

2. Namnge åldersintervallet i fältet "Beskrivning". 

3. Ange åldersintervallet som gäller för denna grupp i fälten under "Ålder".

4. Ange rabatten för medlemmar i den angivna åldersintervallen. Man kan välja om rabatten ska anges i kronor eller procent.

5. Längst till höger ser man vad avgiften blir med rabatten inräknad.

6. För att lägga till ett till åldersintervall som ska få rabatt, klicka på "Lägg till rad". 

7. Upprepa detta tills ni lagt in alla åldersintervaller som ni önskar ska få rabatt. 

8. Klicka på "Spara". 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.