GDPR - Tillåt förbund att se och uppdatera personuppgifter

1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida. 

2. Klicka på "Administration" i toppmenyn. 

3. Klicka på "Inställningar" i vänstermenyn.


4. Här kan man nu ändra inställning för att tillåta förbund att se och uppdatera personuppgifter. 


Markera "Nej" (standardinställning) för att hindra respektive idrottsförbund att på något sätt ta del av personuppgifter för de personer i föreningens medlemsregister som är aktiva i den aktuella idrotten. Det aktuella förbundet får då inom IdrottOnline Administration inte möjlighet att söka fram, se, redigera eller exportera personuppgifter i och med att "Nej" är markerat. Notera att förbundet trots detta val kan få tillgång till personuppgifter om föreningen valt att dela dessa via andra applikationer t.ex. licensmodulen eller aktiverad integration.


Markera "Endast läsa" för att tillåta respektive idrottsförbund att läsa personuppgifterna för de personer i föreningens medlemsregister som är aktiva i den aktuella idrotten. Det aktuella förbundet får då inom IdrottOnline Administration möjlighet att läsa personuppgifter, exklusive personnummer, för de medlemmar som är markerade som aktiv i idrott och kan då se och exportera dessa uppgifter i och med att "Endast läsa" är markerat.


Markera "Läs och ändra” för att tillåta respektive idrottsförbund att uppdatera personuppgifterna för de personer i föreningens medlemsregister som är aktiva i den aktuella idrotten. Det aktuella förbundet får då inom IdrottOnline Administration tillgång till personuppgifter, inklusive personnummer, för de medlemmar som är markerade som aktiv i idrott och kan då uppdatera och exportera personuppgifter i och med att "Läs och ändra" är markerat.Vill du läsa mera om de nya direktiven så finns det under Datainspektionens hemsida.

På rf.se kan ni läsa mer om GDPR, https://www.rf.se/bidragochstod/Personuppgifter/ 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.