Personstatistik

1. Logga in via https://login.idrottonline.se/.

2. Klicka på "Aktivitet" i toppmenyn.

3. Klicka på "Statistik" i vänstermenyn. 


4. Välj "Person" på "Typ av statistik" 

5. Här ser man statistik över valda personer inom den angivna tiden. Statistiken är baserad på information i från aktivitetsmodulen och närvarorapporteringen. 

6. Börja med att välja ett datumintervall som man önskar få fram statistik mellan. 

7. Välj person/personer som man önskar få fram statistik för. Lämnas fältet tomt så visas samtliga personer för vald idrott. 

8. Välj idrott/idrotter som man önskar få fram statistik för. Lämnas fältet tomt så visas samtliga idrotter för vald person.  
9. När man gjort sina val klickar man på "Visa".  


10. Under fliken "Översikt per person" ser man personens/personernas närvaro under datumintervallet man valt.

11. Vill man exportera statistiken från "Översikt per person" till Excel så klickar man på "Exportera".


12. Under fliken "Aktiviteter per person och månad" ser man personens/personernas närvaro för respektive månad under datumintervallet man valt. 

13. Vill man exportera statistiken från "Aktiviteter per person och månad" till Excel så klickar man på "Exportera".


14. Under fliken "Aktivitetstyper per person" ser man personens/personernas närvaro för respektive aktivitetstyp under datumintervallet man valt.

15. Vill man exportera statistiken från "Aktivitetstyper per person till Excel så klickar man på "Exportera".


16. Under fliken "Aktiviteter per person och dag" visas en översikt på vilka aktiviteter under vilka dagar som en deltagare varit närvarande/frånvarande på.

17. Vill man exportera statistiken från "Aktiviteter per person och dag" till Excel så klickar man på "Exportera".


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.