Lägg till deltagare och ledare på aktivitet

1. Logga in via https://login.idrottonline.se/.

2. Klicka på "Aktivitet" i toppmenyn.

3. Klicka på "Kalendrar" i vänstermenyn.Är aktiviteten skapad sedan tidigare gör du enligt följande: 


1. Sök fram kalendrar genom att klicka på "Sök". 

2. Klicka på kalendern som aktiviteten du önskar lägga till deltagare/ledare för ligger i.


3. Klicka på aktiviteten. Klicka därefter på "Redigera". Är aktiviteten inte skapad sedan tidigare gör du enligt följande: 


1. Sök fram kalendrar genom att klicka på "Sök". 

2. Klicka på kalendern som aktiviteten du önskar skapa en aktivitet i. 


3. Klicka på "Skapa aktivitet".


4. Obligatoriska fält är markerade med röd stjärna. Ska aktiviteten närvaroregistreras så kommer man även behöva ange en sluttid för att kunna spara närvaron på aktiviteten. Per automatik är det valt att aktiviteterna ska närvaroregistrerar, ska aktiviteten inte närvaroregistreras så bockar man ur den rutan. 

5. När man fyllt i fälten så klickar man på "Spara"-knappen.


När aktiviteten är öppnad/skapad så gör du enligt följande: 


1. Klicka på fliken "Deltagare".

2. Under fliken "Deltagare" kan man lägga till och ta bort deltagare och ledare. Om man använder sig av förvalda inställningar för grupper och ledare i kalendern så kommer gruppmedlemmarna och ledarna redan finnas med under denna flik. Vill man använda sig av förvalda kalenderinställningar gör enligt följande:

1. Klicka på "Redigera" i kalendern. 


2. Till höger kan man nu göra förval för aktiviteterna i kalendern så som grupp och ledare. Här kan du också välja om personen som skapar aktiviteten ska vara med i aktivitet samt om aktiviteterna som skapas. När man gjort sina inställningsval så klickar man på "Spara".


Förvald aktivitetstyp innebär att den aktivitetstyp som har valts är förvald när man skapar en ny aktivitet. Men man kan självklart ändra till en annan aktivitetstyp också.

Förvalda grupper innebär att de gruppmedlemmar från den grupp/de grupper som har valts automatiskt finns med som deltagare på aktiviteterna. Men man kan självklart lägga till och ta bort deltagare manuellt från aktiviteterna också. Observera att om en ny person läggs till i gruppen så kommer den personen endast med i aktiviteter från och med datumet som denne lades till i gruppen. Och om en person tas bort från gruppen så kommer den personen bli borttagen från aktiviteterna som är från och med datumet som denne blev borttagen från gruppen.

Förvalda ledare innebär att man kan lägga till personer som automatiskt kommer att så med i alla aktiviteter och då vara markerad som ledare. Men man kan självklart lägga till och ta bort ledare manuellt från aktiviteterna också. 


Observera att samtliga aktiviteter i kalendern kommer få dessa förvalda ledare/gruppmedlemmar som deltagare. Vill man lägga till deltagare manuellt på aktiviteten gör enligt följande:


1. Klicka på fliken "Lägg till person". 

2. Sök fram personen/personerna i fältet "Person" och klickar därefter på "Lägg till". 

3. Man kan även lägga till alla medlemmar i en grupp, då söker man fram gruppen/grupperna i fältet "Grupp" och klickar därefter på "Lägg till". 
Övrig administration av deltagare på aktiviteter:


Vill man ta bort en deltagare så klicka på fliken "Deltgare". 

Markerar personen som du önskar ta bort från aktiviteten och klicka sedan på "Ta bort".


Vill man markera eller avmarkera en deltagare som ledare så klicka på fliken "Deltagare". 

Markera/avmarkera personen som du önskar lägga till/ta bort som ledare för aktiviteten i fältet "Ledare".


Vill man markera eller avmarkera en deltagare som funktionsnedsatt så klicka på fliken "Deltagare".

Är en deltagare funktionsnedsatt så markerar man det genom att bocka i rutan vid symbolen för detta.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.