Visningskalender

1. Logga in via https://login.idrottonline.se/.

2. Klicka på "Redigeraläge" i välkomstrutan som visas. 


3. Klicka på knappen för få fram verktygsfälten. 

4. Klicka på knappen "Ny sida".


5. Namn ge den nya sidan och välj "Visningskalender" som sidtyp.


6. Välj att redigera under alla egenskaper. 

7. Under fliken "Innehåll" kan man lägga till lägga till en rubrik (om rubriken ska vara annan än namnet på sidan) samt en inledande text som visas för visningskalendern. 


8. Därefter så väljer man vilka kalendrars aktiviteter som ska visas i visningskalender. Det gör man genom att klicka på "Klicka på knappen för att redigera" vid "Välj kalender/skapa aktivitet". 


9. Markera kalendern/kalendrarna vars aktiviteter som du vill ska visas i visningskalendern genom att bocka i rutan för kalendern. 

10. Man kan även skapa en kalender direkt härifrån om kalendern inte finns skapad sedan innan. Vill man skapa en ny kalender klickar man på "Skapa kalender". 

11. Vill man skapa en ny aktivitet som ska visas i visningskalendern så klickar man på "Skapa aktivitet". Har man valt att hämta aktiviteter från flera kalendrar behöver man då välja vilken kalender som aktiviteten ska läggas till i. 

12. När man har gjort sina val klickar man på "Spara".


13. Därefter så väljer man vilken/vilka aktivitetstyper som ska visas i visningskalender. Det gör man genom att klicka på "Klicka på knappen för att redigera" vid "Välj aktivitetstyper att visa i kalendern".


14. Man markerar vilka aktivitetstyper som man vill ska visas i visningskalendern genom att bocka i rutan vid respektive aktivitetstyp. Markerar man ingen aktivitetstyp så visas samtliga aktivitetstyper i visningskalendern.

15. När man valt aktivitetstyper att visa i visningskalendern så klickar man på "Spara". 


16. Därefter så väljer man vilka färgkoder respektive aktivitetstyp ska ha i visningskalender. Det gör man genom att klicka på "Klicka på knappen för att redigera" vid "Färgkod aktivitetstyper".


17. Vill man ändra färgkod för en aktivitetstyp så klickar man på färgruta för aktivitetstypen och väljer därefter en ny färg i spalten. 

18. När man gjort sitt val så klickar man på "Spara".


19. Under fliken "Boxinställningar" så väljer man hur kalendern ska visas. Som standard är det valt att visas som veckolista men det kan man ändra genom att välja ett annat alternativ i listan. 20. Man väljer även hur många antal kommande aktiviteter som ska visas. Som standard är det valt att visa 0 kommande aktiviteter men det kan man ändra genom att välja ett annat alternativ i listan. Maximalt kan 25 kommande aktiviteter visas.21. Sen väljer man hur många kommande månader som man vill vill visa aktiviteter för. Som standard är det valt att 1 kommande månads aktiviteter ska visas men det kan man ändra genom att skriva in en valfri siffra i fältet eller klicka på upp/ner pilarna.


22. Vill man att rubriken ska döljas i boxen så bockar man i rutan "Dölj rubrik i box". Som standard är rutan inte markerad och rubriken visas därför i boxen.


23. Slutligen väljer man vilka aktivitetsegenskaper som ska visas i visningskalendern. Det gör man genom att klicka på "Klicka på knappen för att redigera" vid "Aktivitetsegenskaper".


24. Man drar och släpper egenskaperna mellan de olika fälten. Som standard är alla aktivitetsegenskaper i fältet "Egenskaper som inte visas i box". Vill man att egenskaper ska visas så behöver man alltså klicka, dra och släppa egenskapen i fältet "Egenskaper som visas i box".
25. När man gjort sitt val klickar man på "Spara".


26. När man är klar med alla inställningar och val under flikarna "Innehåll" och "Boxinställningar" så publicerar man ändringarna genom att klicka på "Publicera". Visningskalendern blir då sparad och visas på hemsidan.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.