Redigera kalender

1. Logga in via https://login.idrottonline.se/.

2. Klicka på "Aktivitet" i toppmenyn.

3. Klicka på "Kalendrar" i vänstermenyn.


4. Sök fram kalendrar genom att klicka på "Sök". 

5. Klicka på kalendernamnet på den kalender som du önskar redigera de förvalda inställningar på. 


6. Klicka på "Redigera" till höger på sidan. 


7. Till vänster kan man göra ändringar av namn, beskrivning och idrottskoppling. Man kan även ställa in notifieringar. 

8. Till höger kan man göra förval för aktiviteterna i kalendern och lägg till förvalda grupper/ledare och aktivitetstyper för den här kalendern. 

9. När man gjort sina inställningsval så klickar man på "Spara".


Förvald aktivitetstyp innebär att den aktivitetstyp som har valts är förvald när man skapar en ny aktivitet. Men man kan självklart ändra till en annan aktivitetstyp också.

Förvalda grupper innebär att de gruppmedlemmar från den grupp/de grupper som har valts automatiskt finns med som deltagare på aktiviteterna. Men man kan självklart lägga till och ta bort deltagare manuellt från aktiviteterna också. Observera att om en ny person läggs till i gruppen så kommer den personen endast med i aktiviteter från och med datumet som denne lades till i gruppen. Och om en person tas bort från gruppen så kommer den personen bli borttagen från aktiviteterna som är från och med datumet som denne blev borttagen från gruppen.

Förvalda ledare innebär att man kan lägga till personer som automatiskt kommer att så med i alla aktiviteter och då vara markerad som ledare. Men man kan självklart lägga till och ta bort ledare manuellt från aktiviteterna också.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.