Skapa kalender

1. Logga in via https://login.idrottonline.se/.

2. Klicka på "Aktivitet" i toppmenyn.

3. Klicka på "Kalendrar" i vänstermenyn.


4. Klicka på "Skapa aktivitetskalender" till höger på sidan.


5. Obligatoriska fält är markerade med röd stjärna. Man kan även lägga till en beskrivning och välja vilken idrott som kalendern ska vara kopplad till. Vill man inte att kalendern ska ha en idrottskoppling så lämnar man fältet tomt. Det är även här man ställer in möjligheten att ha förvalda aktivitetstyper, grupper och ledare. 

6. När man fyllt i fälten så klickar man på "Spara"-knappen.


Förvald aktivitetstyp innebär att den aktivitetstyp som har valts är förvald när man skapar en ny aktivitet. Men man kan självklart ändra till en annan aktivitetstyp också.

Förvalda grupper innebär att de gruppmedlemmar från den grupp/de grupper som har valts automatiskt finns med som deltagare på aktiviteterna. Men man kan självklart lägga till och ta bort deltagare manuellt från aktiviteterna också. Observera att om en ny person läggs till i gruppen så kommer den personen endast med i aktiviteter från och med datumet som denne lades till i gruppen. Och om en person tas bort från gruppen så kommer den personen bli borttagen från aktiviteterna som är från och med datumet som denne blev borttagen från gruppen.

Förvalda ledare innebär att man kan lägga till personer som automatiskt kommer att så med i alla aktiviteter och då vara markerad som ledare. Men man kan självklart lägga till och ta bort ledare manuellt från aktiviteterna också


Tips! Skapa en kalender per lag/grupp och använd er av förvalsinställningar för aktiviteterna i kalendern, så som aktivitetstyp, grupper och ledare. Det gör att det vid skapandet av aktiviteter kommer det vara mindre steg att fylla i per aktivitet.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.