Skapa och skicka in ansökan

Idrottslyftets övergripande syfte är: "Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten".Samtliga specialidrottsförbund och distrikt har utifrån detta skapat en utvecklingsplan som beskriver vilka insatser de tillsammans med sina föreningar ska genomföra för att idrottsrörelsen ska utvecklas i denna riktning. För detta kan föreningarna i sin tur ansöka om medel för att genomföra. För att skapa en ansökan går man tillväga på följande sätt: 


1. Logga in på föreningens IdrottOnline-sida.


2. Klicka på fliken för "Idrottsmedel". 3. Klicka på fliken "Ansökningar". 


4. Klicka på knappen "Skapa ansökan".


5. Idrottsmedel kan endast ansökas inom dem projekten som Specialförbunden eller distrikten har skapat. Följande alternativ finns som valbara när ansökan skapas. Det är endast den sista rubriken "Idrottsmedel" som är obligatorisk att fylla i. 

  • Idrottsmedel via anger vilket förbund eller SISU som är ansvariga för projektet.
  • Kategori innebär inom vilket område som medlet syftar till att användas. 
  • Idrottsmedel är det specifika projekt som ansökan avser. 


6. I rutan till höger dyker det upp eventuell information som ansvarig har lagt till gällande det specifika projektet när detta markeras. 


7. För när man har valt ett alternativ i rullistan för "Idrottsmedel" kan man gå vidare till nästa steg i ansökan. Om ansökningsperioden för ett projekt har passerat eller ligger längre fram i tiden går det inte att klicka på knappen Ansök.

8. Alla fält i ansökan som är markerade med en röd stjärna är obligatoriska att svara på. 

9. Alla som har åtkomst till fliken ”Idrottsmedel” kan skapa och spara en ansökan. Ägaren av idrottsmedlet (ex. ett förbund) är den som bestämmer vilka roller som krävs för att kunna skicka in en ansökan. Kan man inte skicka in en ansökan så kan man fylla i uppgifterna och spara den. På så sätt kan någon annan i föreningen sedan gå in och skicka in en ansökan som redan är sparad.
10. För att spara en ansökan så klickar man på ”Spara”-knappen och för att skicka in en ansökan så klickar man på ”Skicka in”-knappen.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.