Grundläggande om formulärelement

GRUNDELEMENT:


Captcha: Innebär att man behöver verifiera vilka bokstäver/siffror man ser. Detta görs för att man ska vara säker på att det är en människa som skickat in formuläret och inte en dator som gör det automatiskt.


Flerval eller enval: Innebär att man väljer ett eller flera av alternativen i en punktlista.


Filuppladdning: Möjligheten att kunna ladda upp/skicka in filer.


Bildval: Innebär att man kan lägga till en bild som kommer visas i formuläret. Där man kan sedan lägga till att checkboxar ska visas och att man på så sätt ska markera en eller flera av bilderna.


Nummer: Används när användaren ombes fylla i nummer/sifferkombination, t.ex. telefonnummer eller personnummer. I detta fält så kan endast siffror skrivas i.


Text med placeholders (Rich text): Ett fält där man kan ge instruktioner eller information. Det får plats många tecken i fältet men användarna kommer inte kunna ändra/lägga till text i fältet utan det är låst. Placeholder innebär att man kan välja ett fält från ett tidigare steg. Information som användaren fyllt i det fältet kommer ersätta placeholdern.


Dolt fördefinierat värde: Syns inte för användaren men kan användas för att skicka med ett fördefinierat värde.  


Område (Range): Innebär att man väljer en punkt på en skala genom att dra/reglera i markören.


Selektering/Urval: Innebär att man väljer ett alternativ i en rullgardinslista.


Textyta: Ett större fält där man kan fylla i valfri text, bör användas när mycket text ska fyllas i.


Text: Ett fält där man kan fylla i valfri text, bör användas när lite text ska fyllas i.


URL: Ett fält där man kan fylla i en URL-adress. Alltså en hemsideadress.


Dold besökarprofilering: Syns inte för användaren men kan användas för att samla in information om användaren. 

ÅTGÄRDSELEMENT:


Återställningsknapp (reset): En knapp som gör att alla fält blir tomma/återställs.


Skickaknapp (submit): En knapp som gör att formuläret skickas in.Vad är placeholder?
Det finns två varianter av placeholder. Dels är det en text som kommer visas i fältet som ett exempel för användaren. Texten sparas inte och blir ersatt av användarens egen inmatning.
I detta exempel så är texten ”Fyll i telefonnummer, endast siffror” en placeholder. Texten försvinner när användaren fyller i sitt telefonnummer.
Placeholder innebär också
att man kan välja ett fält från ett tidigare steg. Information som användaren fyllt i det fältet kommer ersätta placeholdern. Detta kan man göra t.ex. under ”Text med placeholder (Rich text) eller i mejlen som skickas ut. Mejlen skapas under fliken ”Inställningar” för hela formuläret.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.