Skapa rapport

1. Logga in via https://login.idrottonline.se/.

2. Klicka på "Administration" i toppmenyn.

3. Klicka på "Statistik/rapporter" i vänstermenyn.


4. Skrolla ner till "Skapa rapport" och klicka på fliken.


5. Namnge rapporten. 

6. Ange en rollkategori som du vill skapa en rapport för. Man kan inte välja "Alla rollkategorier" utan man behöver välja en specifik rollkategori.


7. Beroende på vilken rollkategori man väljer så kommer olika roller visas i rullistan för "Roll". Vill man söka på alla roller i en rollkategori så kan man lämna fältet tomt.


8. Beroende på vilken roll man väljer så kommer eventuellt olika rollegenskaper visas i rullistan för "Rollegenskaper". Vill man söka på alla rollegenskaper för en roll så kan man välja "Alla rollegenskaper" i fältet.


9. Vill man att rapporten endast ska innefatta en specifik idrotts aktiva utövare så väljer man den idrotten i fältet för "Idrott". Vill man se alla aktiva utövare i alla idrotter så väljer man "Alla" i fältet. 


10. Man väljer sedan vilket filformat man vill ha. Väljer man "Excel" skapas en Excelfil som föreningen kan ladda ner. Väljer man "Text" skapas ett textdokument. 

11. Vill man exkludera personer med ofullständiga uppgifter från rapporten så bockar man i rutan "Exkludera personer med ofullständiga uppgifter".

12. När man har gjort sina val klickar man på "Skapa rapport till fil".


13. Man får du upp ett popup-fönster där man väljer vilken information man önskar få med i rapporten. De i bockade kolumnerna är den informationen som kommer exporteras till rapporten.
14. När man valt vilken information som ska exporteras ut i rapporten klickar man på "Välj".


15. Klicka på fliken "Rapporter". 

16. Där ser man nu rapporterna. För att ladda ner rapporten, klicka på rapportens namn som visas i fältet "Rapport".


17. För att se vilka sökegenskaper som användes vid skapandet av rapporten, markera rapporten och klicka sedan på "Visa egenskaper".


18. För att ta bort en rapport, markera rapporten och klicka sedan på "Ta bort". 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.