Lägg till medlem

1. Logga in i IdrottOnline via https://login.idrottonline.se/.

2. Klicka på Administration i toppmenyn.

3. Klicka på Personer i vänstermenyn.

4. Om du är inne på Förening så kommer medlemmen läggas till i föreningen och du kan markera medlemmen aktiv i flera idrotter. Är du inne på en sektion så läggs medlemmen till i föreningen och blir per automatik marmerad som aktiv i idrotten.

5. Klicka på Lägg till medlem.

6. Fyll i fullständigt personnummer så hämtas namn och adress automatiskt från Skatteverket.

7. Klicka på Nästa

8. Nu kan du lägga till information såsom telefonnummer, e-postadress och Aktiv i idrott (om via föreningsläget). 

9. Klicka på Spara så är medlemmen tillagd.

10. Saknar fullständigt personnummer, är utländsk medborgare eller prova-på-medlem:

  • Saknar fullständigt personnummer: Om du inte har tillgång till personens fullständiga personnummer fyll i födelsedatum och bocka i rutan Ofullständigt personnummer
  • Saknar fullständigt personnummer och är utländsk medborgare: Om personen saknar ett fullständigt personnummer och är utländsk medborgare fyll i födelsedatum och bocka i båda rutorna Ofullständigt personnummer och Utländsk person. Namn och adress behöver fyllas i manuellt. Om personen har markerats som utländsk person behöver även nationalitet väljas. 
  • Prova-på-medlem: Om medlemmen ska markeras som prova-på-medlem, bocka i rutan Prova-på innan du går vidare. 

11. Klicka på Nästa 

Observera att en medlem som är svensk medborgare med ofullständigt personnummer inte är LOK-stödsberättigad vilket gör att föreningen inte kan få LOK-stödsbidrag för denna medlem. Är personen utländsk så är medlemmen LOK-stödsberättigad.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.