LOK-registrering (app)

Mobilappen LOK-registrering förenklar för idrottsledare som närvaroregistrerar vid LOK-aktiviteter. För att kunna logga in i appen och rapportera LOK-närvaro behöver du i IdrottOnline ha rollen LOK-ledare eller annan roll tillhörande kategori Aktivitetsledare

Ledare

  • Som ledare har du tillgång till alla aktiviteter som du kan registrera LOK-närvaro för, som har skapats i IdrottOnline eller direkt i appen, och som gäller förra, innevarande och kommande LOK-termin. Aktiviteter som ingår i en tidigare inskickad LOK-ansökan visas inte.   
  • Är du ledare i flera föreningar slipper du logga in och ut i olika organisationer, alla dina aktiviteter dyker upp i din personliga vy, oavsett förening.

Huvudfunktioner:  

  • Registrera närvaro vid LOK-aktiviteter. Appen läser in aktiviteter som har skapats i IdrottOnline. 
  • Se vilka aktiviteter som saknar närvaroregistrering 
  • Skapa och redigera aktivitetstillfällen
  • Lägg till, redigera eller ta bort deltagare eller grupp från en aktivitet
  • Notiser 
  • Demoläge som kan användas för utbildningssyfte

Närvaroregistrering 

Du kan registrera närvaro för en aktivitet från 30 minuter innan starttiden. Om du förbereder din aktivitet genom att fylla i närvaro på aktiviteten tidigare än så kommer du att kunna spara informationen men den kan inte skickas in förrän 30 minuter innan starttid. Innan dess är knappen Registrera närvaro och närvarobockarna dolda. 

Är du offline kan du arbeta i den senaste lokala kopian av appen. När du registrerar närvaro offline ser du en grå bekräftelseruta och aktiviteten är grå-markerad i översikten Alla aktiviteter. När du är online igen uppdateras aktiviteten automatiskt med rätt färg - grön eller orange. 

Markera/avmarkera deltagare som ledare eller funktionsnedsatt 

1. Öppna en aktivitet.  

2. I deltagarlistan dra namnet på deltagaren du vill redigera till vänster och välj mellan L (ledare) och ikonen för funktionsnedsatt. 

Ledare i en parasport-förening kan markera alla deltagare som funktionsnedsatta genom att öppna de generella inställningarna och välja alternativet Visa val för alla funktionsnedsatta. Nu kommer valet att markera/avmarkera alla deltagare som funktionsnedsatta att dyka upp högst upp till vänster på alla dina aktiviteter. 

Ta bort en deltagare från en aktivitet 

1. Öppna en aktivitet.  

2. I deltagarlistan dra namnet på deltagaren du vill ta bort till höger så får du upp ett rött kryss. Välj detta för att ta bort deltagaren från aktiviteten. 

Lägg till en deltagare till en aktivitet 

1. Öppna en aktivitet.  

2. Längst ned i listan över deltagare hittar du alternativen för att lägga till en enskild deltagare eller en grupp. För att lägga till en enskild deltagare sök bland namnen i din förenings medlemsregister. Om sökresultatet är tomt, dvs personen saknar medlemskap i din förening, kan du välja att skapa en ny person.  

P framför en deltagares namn  

innebär Prova på medlem vilket alla medlemmar som skapas i appen blir. Föreningens IdrottOnline-administratör kan via administrationsapplikationen i IdrottOnline ändra medlemmen från prova på medlem till medlem.  

LOK-stöd ges för ett begränsat antal Prova på-aktiviteter. Det exakta antalet avgörs från fall till fall av Riksidrottsförbundets ansvariga LOK-kontrollanter.  

Notiser 

I appen kan du få en påminnelse 15 minuter innan aktivitetens starttid och/eller direkt efter aktivitetens sluttid. Du kan välja att slå av notiser. Första gången du öppnar appen får du en fråga om notiser och därefter kan du när som helst ändra ditt val under Inställningar.  

Demoläget 

Demoläget nås från appens startskärm, kräver ingen inloggning och fungerar dessutom offline. Demoläget är en möjlighet att se hur appen fungerar utan att skapa ett konto eller ha aktiviteter registrerade i en förening. Aktiviteter och deltagare i en fiktiv förening finns upplagda.  

Klicka runt och testa funktionerna. Demoläget är perfekt för idrottskonsulenter som vill visa föreningar hur appen fungerar, eller för idrottsledaren som vill visa sina kollegor hur de kan effektivisera närvaroregistreringen. Efter varje avslutad session återställs demoläget. 

Färgkoder: gul, orange, grön och grå 

Aktiviteternas LOK-status är färgkodade i appen.  

 

vyn Alla aktiviteter 
och som bekräftelse när du har registrerat en aktivitet 

Symbol i 
webbversionen 

Passerad, registrerad och godkänd som möjlig LOK-aktivitet 

  

Passerad, registrerad men ej godkänd som möjlig LOK-aktivitet 

 

Passerad men saknar närvaroregistrering. För ledaren att hantera. 

 

 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.