Lägg till en betald avgift utan att göra utskick

1. Logga in i IdrottOnline via https://login.idrottonline.se/

2. Klicka på Avgifter i toppmenyn. 

3. Klicka på Betalstatus i vänstermenyn. 

4. Klicka på knappen Lägg till betald avgift

5. Välj vilken avgift som ska skickas ut, ett betaldatum och en benämning. Exempel på benämning är vilket år eller termin avgiften gäller.  

6. Fyll i en eller flera mottagare och klicka på Lägg till.  

7. Under Valda mottagare ser du vilka personer som kommer få avgiften markerad som betald.  

8. Klicka på Nästa

9. En sammanfattning visas över vem som får vilken avgift markerad som betald. 

10. Klicka på Nästa.  

11. Generar en summering efter slutförandet till Excel: markera rutan om du vill skapa en summering i Excel.   

12. Klicka på Slutför för att lägga till markeringen betald avgift på valda personer 

13. Under Betalstatus ser du avgifterna du nyss markerade som betalade.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.