Ändra betalstatus på manuell avgift

1. Logga in i IdrottOnline via https://login.idrottonline.se/

2. Klicka på Avgifter i toppmenyn. 

3. Klicka på Betalstatus i vänstermenyn.  

4. Sök efter avgiften som du vill ändra betalstatus för. 

5. Klicka på pilen till höger om Utskickad och ändra till annan status; betald eller förfallen.   

6. Ändrar du status till exempelvis Betald så kommer dagens datum stå som betaldatum. 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.