Skapa rabatt

1. Logga in i IdrottOnline via https://login.idrottonline.se/

2. Klicka på Avgifter i toppmenyn. 

3. Klicka på Avgifter i vänstermenyn. 

4. Klicka på den avgift som ni vill rabattera.  

5. Välj familjerabatt, rollrabatt eller åldersrabatt.  

Familjerabatt 

Använd familjerabatt för att exempelvis ge syskonrabatt eller ett totalpris för en familj. Det går bara att använda en typ av familjerabatt för en avgift.

  • Under rabatter, välj Familj
  • Ni kan ange ett pris per person, en prisstege eller ett totalpris per familj (oberoende antal familjemedlemmar). 

Pris per person 

1. Markera Pris per person

2. Antal familjemedlemmar: ange minimum antal familjemedlemmar för att få rabatt. 

3. Rabatt per person: ange hur stor rabatt som ska ges per person. Välj om rabatten ska anges i kronor eller procent. Till höger ser du vad avgiften blir med rabatten inräknad. 

4. Klicka på Spara

Prisstege 

1. Markera Prisstege 

2. Rabatt per person: ange rabatt för medlem 1. Välj om rabatten ska anges i kronor eller procent. Till höger ser du vad avgiften blir med rabatten inräknad. 

3. För att lägga till en medlem i prisstegen, klicka på Lägg till rad. 

4. Ange rabatt för medlem 2 i fältet Rabatt per person. Välj om rabatten ska anges i kronor eller procent.  

5. Upprepa tills du är nöjd med stegen.  

6. Klicka på Spara.  

Om en familj har fler medlemmar än högsta angivna medlemmen i prisstegen så erhåller övriga samma rabatt som den sista medlemmen i listan. Exempel: om en familj består av fem medlemmar så får medlem 4 och medlem 5 samma pris som medlem 3 i exemplet nedan.  

Totalpris familj

1. Markera Totalpris familj

2. Fältet Totalpris familj: ange totalbeloppet för en familj 

3. Klicka på Spara

Observera att om du använder totalpris familj så kommer totalsumman att delas lika på familjemedlemmarna vilket kan se konstigt ut när du tittar i betalstatus-vyn men den totala summan blir den som du har angivit i rabatten.

Rollrabatt 

Du kan ge medlemmar med specifika roller i föreningen en rabatt.  

1. Under rabatter, välj Roll.  

2. Fältet Roll: välj en roll i rullistan.  

3. Rabatt: ange rabatt för person med vald roll. Välj om rabatten ska anges i kronor eller procent. Längst till höger ser du vad avgiften blir med rabatten inräknad. 

4. För att lägga till ytterligare en roll som ska få rabatt, klicka på Lägg till rad.  

6. Upprepa tills du har lagt in alla roller som ska få rabatt.  

7. Klicka på Spara,

Åldersrabatt 

En åldersrabatt gör det möjligt för medlemmar i olika åldrar att betala olika avgifter.  

1. Under rabatter, välj Ålder

2. Beräkna ålder: Välj kalenderår eller faktisk ålder vid utskick. 

3. Beskrivning: namnge åldersintervallet.  

4. Ålder: ange åldersintervallet som gäller för denna grupp. 

5. Rabatt: ange rabatt för medlemmar i det angivna åldersintervallet. Välj om rabatten ska anges i kronor eller procent. 

6. Längst till höger ser du vad avgiften blir med rabatten inräknad. 

7. För att lägga till ett till åldersintervall som ska få rabatt, klicka på Lägg till rad.  

8. Upprepa tills du har lagt in alla åldersintervall som ska få rabatt.  

9. Klicka på Spara


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.