Lägg till person med skyddad identitet på LOK-stödsaktivitet

Enligt LOK-stödsföreskrifterna utgår LOK-stöd för deltagare som är medlemmar i föreningen. För att kunna rapportera en person som deltagare på en aktivitet i IdrottOnline måste personen först läggas in i föreningens medlemsregister. 

Om en person har skyddad identitet så kan personen inte läggas in i föreningens medlemsregister i IdrottOnline då fullständigt personnummer måste anges. Du kan däremot lägga till deltagare med skyddad identitet till en aktivitet i IdrottOnline för LOK-stöd.  

Så här går du tillväga: 

1. Logga in i IdrottOnline via https://login.idrottonline.se/

2. Klicka på Aktivitet i toppmenyn, 

3. Klicka på Aktiviteter i vänstermenyn. 

4. Klicka på knappen +Skapa ny alternativt sök fram en redan skapad aktivitet (för att öppna en redan skapad aktivitet i listan, klicka på aktivitetens namn i sökresultatet). 

6. Inne i aktiviteten, klicka på rubriken Lägg till person och klicka på knappen Lägg till Skyddad ID


7. Där finns ett antal fördefinierade personer (födelseår och kön). Välj passande alternativ genom att bocka i rutan till vänster samt ange antal i rutan till höger och klicka sen på knappen "Nästa".


8. Om inget alternativ passar kan du själv lätt skapa ett nytt alternativ genom att fylla i födelseår och ange kön. Klicka sen på knappen Skapa.


9. Bocka för ditt skapade alternativ, ange antal personer och klicka på knappen Nästa


10. Personen/personerna adderas som deltagarna på aktiviteten och kan sen rapporteras för LOK-stöd.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.