Lägg till person med skyddad identitet på LOK-stödsaktivitet

Enligt LOK-stödsföreskrifterna utgår LOK-stöd för deltagare som är medlemmar i föreningen. För att kunna rapportera en person som deltagare på en aktivitet i IdrottOnline måste personen först läggas in i föreningens medlemsregister. 

Om en person har skyddad identitet så kan personen inte läggas in i föreningens medlemsregister i IdrottOnline då fullständigt personnummer måste anges. Du kan däremot lägga till deltagare med skyddad identitet till en aktivitet i IdrottOnline för LOK-stöd.  

Så här går du tillväga: 

1. Logga in i IdrottOnline via https://login.idrottonline.se/

2. Klicka på Aktivitet i toppmenyn, 

3. Klicka på Aktiviteter i vänstermenyn. 

4. Sök efter en aktivitet. Du kan söka på aktivitetsnamn, en specifik kalender, plats, grupp eller ledare. Du kan också välja att söka aktiviteter mellan två datum. Vill du specificera ytterligare, klicka på Utökad sökning och fyll i önskade fält. Klicka på Sök

5. För att öppna en aktivitet, klicka på aktivitetens namn i sökresultatet. 

6. Klicka på rubriken Lägg till person och klicka på knappen Lägg till Skyddad ID

7. Där finns ett antal fördefinierade personer (födelseår och kön). Välj passande alternativ genom att bocka i rutan till vänster. 


8. Om inget alternativ passar kan du själv lätt skapa ett nytt alternativ genom att fylla i födelseår och ange kön. Klicka sen på knappen Skapa.


9. Bocka för ditt alternativ, ange antal personer och klicka på knappen Nästa

10. Personen/personerna adderas som deltagarna på aktiviteten och kan sen rapporteras för LOK-stöd.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.